wróć
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ W KAMIENICY SZLACHECKIEJ

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ W KAMIENICY SZLACHECKIEJ

Zakres zamierzenia obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym wraz z rozbiórką istniejącego łącznika oraz budową zbiornika na wody opadowe. Przebudowa obejmuje wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej budynku szkoły, pozwalającego na połączenie z projektowanym obiektem. W zakresie planowanej rozbudowy zaprojektowano salę gimnastyczną z widownią oraz zapleczem socjalnym w postaci szatni, umywalni, toalet ogólnodostępnych oraz pokoju trenera z własnym węzłem sanitarnym. Sala z zapleczem jest połączona z budynkiem szkoły, tak aby zapewnić uczniom bezpośrednie, zamknięte przejście z budynku szkoły na zajęcia gimnastyczne.

W obiekcie zaprojektowano kompleks pomieszczeń magazynowo – technicznych, w tym magazyn sprzętu sportowego, magazyn oleju opałowego oraz pomieszczenie techniczne z kotłem na olej opałowy oraz niewielki magazyn na sprzęt ogrodniczy. Nad pomieszczeniami magazynowymi znajdą się pomieszczenia dla potrzeb lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich, w tym pomieszczenie wielofunkcyjne z aneksem kuchennym oraz toaletę. Projektowana rozbudowa to w większości obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej. Jedynie nad częścią magazynową projektuje się drugą kondygnację nadziemną.

Celem przebudowy jest przede wszystkim zapewnienie uczniom bezpośredniego, zamkniętego przejście z budynku szkoły na zajęcia gimnastyczne. Hala projektowana jako dodatkowe pomieszczenie szkoły może pełnić funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe. Sala może również pełnić rolę sali gimnastycznej, sceny teatralnej, sali wykładowej bądź sali zabaw dla uczniów. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest zaplecze socjalne oraz spełnione wymogi przepisów pożarowych i sanitarno - epidemiologicznych. Przewidywany termin realizacja zadania rok 2021-2022.

Tagi

GALERIA