Przejdź do stopki

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU

Treść

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA

DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT REALIZOWANYCH

PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU

 

 

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie ofert na 2020 rok

 

120.000 zł

Ilość złożonych ofert

1

Ilość organizacji, które ubiegały się o dofinansowanie

1

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Obszar 2. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

  1. 1.        

Klub Sportowy RADUNIA

Rozgrywki piłki nożnej drużyny RADUNII w grupie III ligowej

 

120.000

             

 

 

 

Wójt Gminy Stężyca

 

                                                                                                        Tomasz Brzoskowski