Przejdź do stopki

Aplikacja "Kwarantanna domowa" - Policjanci przypominają o obowiązku korzystania z aplikacji KWARANTANNA DOMOWA

Aplikacja

Treść

Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są
abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Osoby, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi, nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji „Kwarantanna domowa” mogą zostać ukarane karą grzywny lub nagany.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Źródło: http://www.pomorska.policja.gov.pl/pom/informacje/wiadomosci/93491,Policjanci-przypominaja-o-obowiazku-korzystania-z-aplikacji-KWARANTANNA-DOMOWA.html