Przejdź do stopki

Zawieszenie stacjonarnych porad prawnych

Treść

W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem, z dniem 19 października 2020 r. zawiesza się usługę bezpośredniego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja będą udzielane wyłącznie telefonicznie oraz drogą elektroniczną - do odwołania - w dotychczasowych godzinach pracy punktów.

 

Na poradę obowiązuje rejestracja:

  • pod numerem tel. 536 006 810 w godz. od 8:00 do 12:00
  • lub na wniosek (wzór do pobrania) przesłany drogą e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy.

 

W czasie obowiązywania stanu epidemii nie obowiązuje składanie oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby, które skorzystały z porady przez telefon lub drogą elektroniczną mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim na formularzu karty pomocy część B. Opinię można przekazać:

Telefonicznie (w zakresie informacji zawartej w części B karty) na numer tel. 58 694 82 72

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl

Listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy

 

Druk części B karty pomocy i wszelkie informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zamieszczamy na stronie: Powiatu Kartuskiego

 

Źródło: Powiat Kartuski