Przejdź do stopki

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

Treść

Dnia 6 października 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rady Gminy Stężyca ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Prorodzinnej, na którym pozytywnie zaopiniowano 20 wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, złożonych przez studentów i absolwentów studiów stacjonarnych. Zdolni studenci, którzy za ostatni rok nauki osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,45 i zamieszkują na terenie gminy Stężyca, zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Stężyca.

Stypendium otrzymali:

- STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – 10 OSÓB

- STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH DOKTORANCKICH – 1 OSOBA

- ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – 9 OSÓB