Przejdź do stopki

KOMUNALIZACJA DRÓG W GMINIE STĘŻYCA

KOMUNALIZACJA DRÓG W GMINIE STĘŻYCA

Treść

Gmina Stężyca na bieżąco prowadzi działania mające na celu prowadzenie procesu komunalizacji dróg (przechodzenie działek drogowych, których właścicielem jest Skarb Państwa na własności Gminy Stężyca); przejęcia dróg publicznych powstałych w wyniku podziału nieruchomości (zgodnie z art. 98 ust. ustawy o gospodarce nieruchomościami działki wydzielone pod drogi publiczne z mocy prawa przechodzą na własność gminy z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna).

Zdjęcia