Przejdź do stopki

USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH - EDYCJA 2020

USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH  - EDYCJA 2020

Treść

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2020”.

W ramach powyższego zadania Gmina Stężyca otrzymała dotację z w wysokości 9444 zł. Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci  usunięcia 1547,00 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 20,88 t. Odpady znajdują się na2 budynkach mieszkalnych,  3 budynkach o funkcji rekreacyjnej oraz 5 budynkach o funkcji gospodarczej.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat wspiera zadania związane z unieszkodliwianie na terenie gminy Stężyca w ramach których udało się już usunąć łącznie 31303 m2, co stanowiło 449,81 Mg wyrobów zawierających azbest