Przejdź do stopki

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STĘŻYCA

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STĘŻYCA

Treść

Aktualnie teren Gminy Stężyca w 99% jest pokryty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co umożliwia znaczne przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych na cele budowlane to ok. 1650 ha.

Jednakże do tutejszego Urzędu zgłaszane jest zapotrzebowanie na nowe tereny usługowe i produkcyjne przez inwestorów w celu realizacji inwestycji. Generuje to potrzebę zmiany polityki przestrzennej z nakierowaniem na zwiększenie terenów inwestycyjnych (np. usługowych, produkcyjnych).

Pliki

mapa 16871.43 KB