wróć

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZADZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  STĘŻYCA

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę   

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Lp

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Księga wieczysta

 

Pow.

działki

w  ha

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za okres 6 m-cy

w zł

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1.

Stężyca

112/36

GD1R/00038744/5

 

1,5653

Nieużytek i woda.

800,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  001b-P – co oznacza: tereny zabudowy produkcyjno – usługowej i rzemieślniczej.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

2.

Stężyca

112/37

GD1R/00035547/3

1,8510

Nieużytek i woda.

  1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 14 września 2020 r. na okres 21 dni, na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
  2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 6 miesięcy.
  3. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2020 - 30 dni od zawarcia umowy, za rok 2021 r. - do 31 marca 2021 r.
  4. Czynsz może być aktualizowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.

 

Stężyca, 2020.09.21

Tagi