Przejdź do stopki

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW

Treść

Miło nam poinformować, iż w tym roku 85 młodych uczniów i studentów otrzymało stypendia Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w nauce za rok 2019/2020.

Kryteria jakie trzeba było spełnić, aby otrzymać stypendium naukowe Wójta Gminy Stężyca:

  1. absolwent szkoły podstawowej – za ostatni rok nauki średnią ocen co najmniej - 5,25 i co najmniej dobrą oceną z zachowania,
  2. uczeń szkoły ponadpodstawowej, uczeń i absolwent szkoły ponadgimnazjalnej z co najmniej dobrą oceną z zachowania i osiągnięciem średniej ocen co najmniej - 4,75 za ostatni rok nauki,
  3. student i  absolwent studiów stacjonarnych - osiągnął średnią ocen co najmniej - 4,45 za ostatni rok nauki.

Stypendium otrzymali:

- ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ – 15 uczniów

- UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – 14 uczniów

- UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – 39 uczniów

- ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – 15 uczniów

- STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – 1 student

- ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – 1 student