Przejdź do stopki

BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA DLA SZKOŁY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY

BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA DLA SZKOŁY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY

Treść

W dniu 21 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa z Firma Budowlaną Ekoinbud Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Gdańsku na realizację inwestycji pn. „Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) Budowa nowego skrzydła szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy”. Zakres zadania obejmuje budowę nowego skrzydła szkoły, połączenie go z istniejącym budynkiem, częściową zmianę zagospodarowania terenu oraz odnowienie – malowanie  elewacji istniejącego budynku szkoły. Nowe skrzydło szkoły powstanie w zachodniej części działki, wzdłuż ulicy Abrahama, w miejscu istniejącego parkingu. Budynek zaprojektowano w prostej formie. Bryła na planie prostokąta. Powierzchnia zabudowy to ok. 400 m2.

Projektowany budynek przewidziano dla około 300 uczniów. W obiekcie mieści się 10 sal lekcyjnych, każda przeznaczona dla około 30 uczniów. Zaprojektowano strefę sportowo-rehabilitacyjną z salą fitness, gabinetem do fizjoterapii oraz sanitariatami, strefę gabinetów obsługi wraz z administracją oraz zespół szatni dla uczniów.  Oddanie do użytku przewidziane jest w drugiej połowie 2021 roku.