Przejdź do stopki

ODWOŁANIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

 

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65  z późn. zm.) odwołuje ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca obejmujących niżej opisane działki:

na okres 30 lat na cele budowy i eksploatacji farmy fotowoltaicznej, wyznaczony na dzień 30 czerwca 2020 r.  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Stężyca.

 

Przyczyna odwołania przetargu:

Z treści ogłoszenia o przetargu wynika, że Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 25 ust. 1 w związku z  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt postanawia odwołać niniejszy przetarg z powodu zmiany planów gospodarczych.

 

Miejsce  wywieszenia i publikacji informacji o  odwołaniu  przetargu:

  • tablica ogłoszeń Urzędu  Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1,
  • tablica ogłoszeń sołectwa Stężyca,
  • bip.gminastezyca.pl i strona internetowa www.gminastezyca.pl.