Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Treść

Urząd Gminy Stężyca informuje, że na terenie gminy Stężyca odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe powinien w terminie do 30 czerwca  zgłosić potrzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane ( dla ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-maila). Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie swojej posesji z dogodnym dojazdem wskazane jest na samym początku podwórka zaraz za bramą wjazdową.

 

W ramach zbiórki, będą zbierane odpady: meble, kanapy, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne, złom. Informujemy, że podczas zbiórki nie będą odbierane wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, odpady budowlane, remontowe, styropiany budowlane, papa, płyty azbestowe, szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, opony ciągnikowe i samochodów dostawczych, tapicerka samochodowa itp. tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Nie będą również zabierane: odzież, duże kartony, wiadra po farbach, klejach itp. te odpady właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w Stężycy.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie pod nr tel.: (58) 882-89-40,
  • e-mailem: stezyca@gminastezyca.pl
  • listownie na adres tut. Urzędu
  • osobiście w. Urzędzie Gminy Stężyca w godz. urzędowania.

Pliki

ogloszenie.pdf 452.33 KB