wróć

Zmiany w dochodzie utraconym - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Urząd Gminy w Stężycy informuje, iż rozszerzony został katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Utratą dochodu będzie obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej –  
w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o świadczeniach z funduszu alimentacyjnegozaistniałe z powodu przeciwdziałania COVID-19.

W świetle przytoczonych zapisów (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) w razie utraty dochodu, prawo do świadczeń ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

 

W praktyce oznacza to, że osoby, które w marcu 2020 roku utraciły dochód w wyniku obniżenia wynagrodzenia za pracę lub dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, już za miesiąc kwiecień 2020 roku będą miały liczony dochód z uwzględnieniem utraty. Sytuacja przedstawia się analogicznie w kolejnych miesiącach. 

Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy ustalaniu prawa do:

– świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe: od 01.11.2019 r. do  30.10.2021 r.,

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych i Lokalnych Urzędu Gminy w Stężycy  - tel. 58 882 89 43  lub 58 882 89 46

Tagi