wróć

INFORMACJA

W związku z  zaistniałą  sytuacją  epidemiczną  informuję, że zaplanowana dyskusja publiczna dnia 24.03.2020 r. godz. 9.00 dotycząca n/w planów zagospodarowania przestrzennego:

- fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie (dla terenu działki nr 283/7)

- fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie (dla terenu działek nr 259/104 i 256/76)

- fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark (dla terenu działki nr 169/6)

- fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark (dla terenu działek nr 27, 5 i części dz. nr 25).

odbędzie się za pośrednictwem poczty elektronicznej dyskusjapubliczna@gminastezyca.pl, na którą wyłącznie w dniu dyskusji w godzinach od 9.00 do 15.00 można wysyłać pytania.

Wszystkie pytania dotyczące w/w planów należy zadawać tylko za  pośrednictwem w/w adresu poczty elektronicznej we wskazanych wyżej godzinach.

Wszelkie wyjaśnienia i odpowiedzi również zostaną przekazane w formie elektronicznej na adresy e-mail.

Link do "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO " (kliknij tutaj).

Tagi