wróć

INFORMACJA

Od dnia  18.03.2020 r. do 16.04.2020 r.   wyłożenie  są  do publicznego wglądu n/w projekty  miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego:

- fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie (dla terenu działki nr 283/7)

- fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie (dla terenu działek nr 259/104 i 256/76)

- fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark (dla terenu działki nr 169/6)

- fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark (dla terenu działek nr 27, 5 i części dz. nr 25).

Ogłoszenie  o wyłożeniu  oraz  projekty  dostępne  są  na  stronie bip.gminastezyca.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia (kliknij tutaj)

Ewentualne pytania dotyczące w/w  projektów  planów  należy  kierować na  adres  e-mail:stezyca@gminastezyca.pl

Tagi