wróć

Dla seniorów na zakup lekarstw

Wypłacono już pierwsze pomoce finansowe seniorom na zakup lekarstw. Przypominamy, że w Gminie Stężyca działa od tego roku program osłonowy, który pozwala dofinansować starszym osobom, raz w roku do 200 zł na zakup lekarstw.

 

Warunki jakie seniorzy muszą spełnić to:

  • zameldowanie i zamieszkanie na stałe w gminie Stężyca,

  • ukończenie 65 lat,

  • dochód na członka rodziny do 600% kryterium dochodowego z pomocy społecznej czyli poniżej 3 168,00 zł na osobę w rodzinie i 4 206,00 zł na osobę samotną

Jako dochód liczą się wszystkie przychody osoby/rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, za wyjątkiem wymienionych w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, m.in. bez jednorazowych świadczeń socjalnych i świadczenia uzupełniającego ( tzw. 500+).

 

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Gminy Stężyca, w zakładce „Jak załatwić sprawę - GOPS” lub w zakładce „ Senior w gminie”.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury imienne (za rok 2020) potwierdzające zakup lekarstw, wystawione na wnioskodawcę,

  • dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenia, oświadczenia, decyzje ZUS, KRUS lub inne).

     

Wnioski i załączniki przyjmuje Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy.

Wszelkich informacji na temat programu można uzyskać pod nr tel. 58 882-89-41,53,54,55 lub 56.

Tagi