wróć

Przebudowa budynku gminnego na mieszkania komunalne w Kamienicy Szlacheckiej

 W ramach dofinansowania z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa już niebawem do użytku zostanie oddanych pięć mieszkań komunalnych w Kamienicy Szlacheckiej. Zrealizowane przez Gminę Stężyca zadanie umożliwi przeprowadzenie mieszkańców z dotychczasowej lokalizacji, a następnie przygotowanie terenu pod kolejną inwestycję, jaką jest budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem na terenie ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej.

Zrealizowany zakres prac przedstawiają poniższe zdjęcia.

 

Tagi

GALERIA