wróć

Przekazanie samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Stężycy

Dnia 29 listopada 2019 r. przekazano nowe 9-cio osobowe Renault Trafic do przewozu osób niepełnosprawnych zakupione na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.

Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Stężycy”. Dofinansowanie do zakupu pojazdu w kwocie 74 400,00 zł uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Całkowita wartość projektu wynosi 124 000,00 zł.

 

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych umożliwi DPS w Stężycy transport podopiecznych do specjalistycznych placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, udział w wycieczkach edukacyjno – poznawczych, a także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, wyjazdach turystycznych i imprezach sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnością.

Tagi

GALERIA