wróć

Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Pod koniec sierpnia bieżącego roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostateczną listę zadań przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  W wyniku rozstrzygnięcia naboru prowadzonego wiosną bieżącego roku, Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie na poziomie 50% kosztów realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szymbarskich Zakładników”. Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostanie w miejscowości Szymbark. Realizację zadania zaplanowano na kwiecień/maj 2020.

Łączna kwota dofinansowania zadania wynosi 353 505,00 zł.

Całkowita wartość projektu 707 010,00 zł.

Tagi