wróć

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Stężycy”. Dofinansowanie do zakupu 9-cio osobowego pojazdu w kwocie 74 400,00 zł uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Całkowita wartość projektu wynosi 124 000,00 zł.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych umożliwi DPS w Stężycy transport podopiecznych do specjalistycznych placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, udział w wycieczkach edukacyjno – poznawczych, a także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, wyjazdach turystycznych i imprezach sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnością.

Tagi