wróć

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Jana Bronk, byłego sołtysa sołectwa Niesiołowic, wspaniałego Człowieka życzliwego ludziom. Szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłego składają:

 
Wójt Gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski wraz z pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy  Stefan Literski  wraz z radnymi, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Stężyca wraz z pracownikami, Sołtysi Gminy Stężyca.

Tagi