wróć

KARTA SENIORA GMINY STĘŻYCA

W Gminie Stężyca przyjęto do realizacji kolejny element lokalnej polityki na rzecz seniorów: Program „Karta Seniora Gminy Stężyca”.

Program ten ma na celu poprawę jakości życia osób starszych, wzmocnienie ich aktywności społecznej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Pomóc ma w tym „Karta Seniora Gminy Stężyca ”, przygotowana z myślą o mieszkańcach naszej gminy, którzy ukończyli 65 rok życia i są zameldowani w Gminie Stężyca na stałe. Dzięki Karcie Seniora osoby uprawnione będą mogły korzystać z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu – partnerów lokalnego programu.

 

Wnioski o wydanie „Karty Seniora Gminy Stężyca” będzie można składać od 18 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy, ul. Parkowa 1, pokój nr 16. Do wydania Karty Seniora niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego.

 

Zapraszamy ponadto do współpracy kolejne podmioty, które w ramach prowadzonej działalności chciałyby włączyć się w przedsięwzięcie i zaoferować seniorom zniżki na produkty lub usługi. Zachęcamy do udziału w Programie, dzięki czemu zwiększy się grono klientów, wzmocni się wizerunek firmy, a także poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców, a tym samym, dla posiadaczy Karty. Samorząd ze swojej strony zapewnia promocję podmiotu poprzez umieszczenie informacji o udzielonych rabatach na internetowej stronie Gminy Stężyca oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Deklaracje uczestnictwa można składać na adres e-mail gops@gminastezyca.pl lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy przy ul. Parkowej 1.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, tel. 58 882-89-41, 53 lub 54.

 

deklaracja dla przedsiębiorcy do pobrania

Tagi