wróć

Dofinasowanie na remont drogi Szymbarskich Zakładników w Szymbarku

4 września Gmina Stężyca otrzymała informację o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 353.505 zł w ramach funduszu dróg samorządowych (2019) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szymbarskich Zakładników w Szymbarku”. Przedmiotem zadania będzie kompleksowa przebudowa drogi na odcinku długości 1,66 km. Kwota dofinasowania 353.505 zł. Całkowita wartość projektu 707.010 zł.

17 września Tomasz Brzoskowski, wójt gminy podpisał umowę z wojewodą pomorskim na dofinasowanie tego zadania. Zadanie zostanie zrealizowane wiosną 2020 roku.

Tagi