wróć

Kurs Ratowników Wodnych w Stężycy 2019

Tuż przed sezonem letnim, w dniach od 24.06. - 04.07.2019 r. na terenie kąpieliska gminnego, Mariny Wodnej oraz Zespołu Kształceniu i Wychowania w Stężycy odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne dla kandydatów na stopień Ratownika Wodnego. Kursanci byli już przygotowani, ponieważ niektóre elementy ratownictwa wodnego przerabiali i zaliczali wcześniej na uczelni i także podczas uczelnianych programowych obozów letnich w OSS w Raduniu. Inicjatorem kursu był wójt gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski, natomiast koordynatorem z ramienia stężyckiej gminy był naczelnik Wydziału Sportu - Marcin Kieliński. Udział w szkoleniu wzięła grupa kandydatów, która składała się z studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz mieszkańców gminy Stężyca. Prowadzącym zajęcia szkoleniowe był dr Dariusz Skalski – instruktor wykładowca WOPR, instruktor w zakresie ratownictwa wodnego, pracownik naukowy Zakładu Sportów Wodnych AWFiS w Gdańsku. Asystentką na kursie była Martyna Łącka – Ratownik Wodny, studentka II roku magisterskich studiów uzupełniających AWFiS w Gdańsku (jeszcze w tym miesiącu czeka ją obrona pracy magisterskiej w tematyce ratownictwa wodnego), na co dzień mieszkanka gminy Stężyca.

Dzięki przychylności wójta gminy Stężyca kursanci mieli bardzo dobre warunki (bezpłatnie), które obejmowały nocleg, wyżywienie, a także zajęcia teoretyczne były prowadzone w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych.

Kurs zakończył się uroczystym ślubowaniem Ratowników Wodnych oraz nadaniem stopni ratowniczych. Wójta na uroczystym zakończeniu reprezentowała bardzo sympatyczna Pani Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy Lucyna Kerlin. Absolwenci kursu mają możliwość podjęcia pracy na kąpieliskach znajdujących się na terenie gminy Stężyca.

Starostą kursu była studentka AWFiS w Gdańsku Lucyna Borkowska (już po obronie – instruktor sportu w pływaniu, za chwilę będzie broniła licencjat, była pływaczka z czołówki Polski). Miała dużo pracy, gdyż była jedyną panią na tym kursie. Tak podsumowała kurs widziany oczyma kursantów, obecnie już ratowników wodnych:

Przyjechaliśmy do Stężycy dnia 24 czerwca. Na kursie dowiedzieliśmy się bardzo dużo cennych informacji O ratownictwie wodnym. Dużo czasu spędziliśmy nad jeziorem w celu nauczeniu się różnych technik ratowniczych. Mieliśmy bardzo doświadczonego, szanowanego instruktora - wykładowcę WOPR, który przez wiele lat zdobył ogromną wiedzę na temat ratownictwa wodnego. Mieliśmy okazję uczyć się od profesjonalisty dzięki czemu zdobyliśmy rzetelną wiedzę. Podczas kursu poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Kurs był bardzo dobrze zorganizowany, gmina zapewniła nam dobre warunki do przyswajania wiedzy. Ostatniego dnia 3 lipca odbyło się oficjalne zakończenie kursu. Przyszły władze Stężycy, zostały wręczone upominki oraz nagrody. Po kursie z ogromną wiedzą będziemy dobrze strzec różnych kąpielisk i mile wspominać gminę Stężycę.

Kurs miał także wymiar naukowy, ponieważ studenci w czasie wolnym mieli możliwość konsultacji swoich prac dyplomowych z swoim promotorem. Ponadto pilotażowy charakter kursu – potwierdził działanie władz uczelni (w tym kierownika Zakładu Sportów Wodnych, dra Piotra Makara – pełniącego funkcję prodziekana), zmierzające do utworzenia nowych specjalizacji (obok specjalizacji z pływania), właśnie m. in. z ratownictwa wodnego. Rozmowy z studentami potwierdziły, że jest duże zainteresowanie w kierunku zdobywania dodatkowych kwalifikacji, bardzo przydatnych w pracy przyszłych absolwentów oliwskiej AWFiS w Gdańsku. Jak nam powiedział dr Dariusz Skalski:

Był to już drugi w Stężycy, a mój 275 kurs jako instruktor ratownictwa wodnego (do tej pory przeprowadziłem 275 kursów na wszystkie stopnie w ratownictwie wodnym na poziomie lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym). Jednak ja też zawsze coś nowego zyskuję podczas długich rozmów z kursantami, szczególnie inne spojrzenie na ratownictwo wodne. Najważniejsi są kursanci, a ta stężycka grupa pokazała mi, że ludzie chcą zdobywać dodatkowe uprawnienia, studenci także mają możliwość dodatkowej pracy sezonowej, zresztą nie tylko. Absolwenci kursu – Ratownicy Wodni teraz muszą skończyć kurs KPP i są gotowi do podjęcia pracy. Jeszcze raz gratuluję wszystkim. Brawo.

Opracowała: Asystent Kursu RW - lic. Martyna Łącka (Ratownik Wodny)

Tagi

GALERIA