Przejdź do stopki

Zakończył się rok szkolny 2018/2019

Zakończył się rok szkolny 2018/2019

Treść

W środę 19 czerwca br. zakończył się rok szkolny 2018/2019. W ZKiW w Stężycy odbyły się dwie akademie poprzedzone Mszą Świętą.

W uroczystości o godz. 9.10 wzięli udział: Małgorzata Bielang- Pomorski Wicekurator Oświaty, Joanna Sawczyn – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, Piotr Karczewski – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Tomasz Brzoskowski – Wójt Gminy Stężyca, Urszula Ziomkowska –  wydział edukacji UG w Stężycy, ks. proboszcz Bogdan Lipski, Bogusława Kaliska i Malwina Bronk – przedstawicielki zarządu Rady Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie i ich rodzice. W programie uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki; nagrodzenie drużyny chłopców klasy Vb i VIa, którzy zajęli III miejsce w Ogólnopolskim Finale Turnieju „ Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku; wręczenie nagród nauczycielom, a także pożegnanie pracownika – pani Gabrieli Cybuli. Wszyscy usłyszeli słowa podziękowania oraz gratulacje.

 Dyrektor Lucyna Kerlin w swoim wystąpieniu odniosła się do koncepcji pracy szkoły opracowanej na podstawie wieloletnich doświadczeń, zatytułowanej „Z  tradycją w nowoczesność”. Omawiając główne jej założenia, w konkluzji stwierdziła, że uczniowie naszej szkoły mają ugruntowane poczucie własnej tożsamości i są dobrze przygotowani do funkcjonowania we współczesnym świecie. Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Bielang w nawiązaniu do wystąpienia dyrektor Lucyny Kerlin podkreśliła sukcesy naszej szkoły na różnych płaszczyznach, w tym tworzenie dobrej atmosfery pracy i nauki. Wójt gminy Tomasz Brzoskowski zapewniał, że organ prowadzący stara się stworzyć jak najlepsze warunki uczniom i nauczycielom, a teraz stoi przed nowym wyzwaniem, którym jest utworzenie oddziałów mistrzostwa sportowego w Szkole Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Inni goście przekazali życzenia dobrego wakacyjnego wypoczynku. Na zakończenie uroczystości z repertuarem wakacyjnym wystąpiły Promyki, schola oraz recytatorki.

źródło: ZKiW Stężyca

Zdjęcia