wróć

KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW 65+

W gminie Stężyca planuje się zorganizować kursy komputerowe dla seniorów 65+, mieszkających w gminie Stężyca. Organizatorzy oferują własne laptopy z myszkami na których uczyć się będą seniorzy, przybory do pisania, pendrive dla każdego uczestnika kursu oraz wyspecjalizowanych trenerów. Kurs ma trwać łącznie 90 godz czyli około 3 miesiące – 2 razy w tygodniu po 4 godziny, w małych grupkach.

Szkolenie ma umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:

  • obsługi komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń cyfrowych,

  • nauka umiejętności pomocnych w życiu codziennym ( komunikacja online, e-usługi, w tym zakupy, bankowość, usługi medyczne, e -administracja i inne)


Po zakończeniu kursu każdy senior otrzyma na własność tablet, na którym będzie mógł praktykować wyniesioną z kursów wiedzę.


Zainteresowanych prosimy o zapisy do 8 maja 2019 r. do starszego pracownika socjalnego GOPS - Krystyny Kropidłowskiej, tel 58 882-89-54 lub Kierownika GOPS w Stężycy – Alicji Sadowskiej, tel 58 882-89-53.

Tagi