wróć

INFORMACJA

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach informuje, że z dniem 1.02.2019 r. na drodze powiatowej nr 1932 G relacji Stężyca – Gostomie, zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, która polegać będzie na całodobowym zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 16 ton na odcinku Stężyca (ul. Majkowskiego, od stacji benzynowej) do granicy Powiatów Kartuskiego i Kościerskiego (zjazd do miejscowości Śnice).
Jednocześnie informujemy, że w uzasadnionych przypadkach, Zarząd Dróg Powiatowych będzie wydawać imienne zgody na przejazdy na ww. odcinku drogi powiatowej na terenie Powiatu Kartuskiego pojazdami o większym tonażu.

Tagi