wróć

Dotacje dla klubów i stowarzyszeń. Podpisano pierwsze umowy

Jak co roku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Stężyca przekazuje organizacjom pozarządowym dotacje na realizację zadań publicznych.

Przedmiotowe zadania, których finansowanie zabezpieczone jest w budżecie gminnym dotyczą m.in.: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

W tym roku oprócz zadań jednorocznych Wójt Gminy ogłosił również konkurs na zadanie wieloletnie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Akademii Futbolu – Wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w latach 2019 – 2023”.

Przez okres 5 lat Gmina Stężyca na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie futbolu planuje wydać 2.750.000 zł, tj. rocznie 550.000 zł. Bogata oferta szkoleniowa podyktowana jest do uczniów ze szkół z terenu Gminy Stężyca, które celem jest wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży w wieku 4 – 18 lat. Jak podkreślił wójt Gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski – Realizowany system szkolenia ma na celu długofalową strategię gwarantującą rozwój sportowy i edukacyjny młodych mieszkańców Gminy Stężyca od wieku przedszkolnego, aż do seniora włącznie. Posiadamy bardzo dobra bazę sportową, która pozwoli rozwinąć skrzydła sportowe naszej młodzieży. Należy podkreślić iż nasze dzieci posiadają ogromne predyspozycje do osiągania sukcesów sportowych. Czego dowodem są wysokie osiągniecia sportowe przez naszych młodych mieszkańców. W tym miejscu zachęcam wszystkich rodziców, aby pozwolili swym dzieciom rozwijać pasje sportowe, a czuwać nad całością zadania będzie Uczniowski Klub Sportowy RADUNIA Stężyca, który będzie realizował powyższe zadanie.

Poniżej przestawiamy zestawienie organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na zadania publiczne w ramach otwartego konkursu na rok 2019:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1. Obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie

 

 

1.

Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI

„wzbogacenie oferty alternatywnego spędzenia czasu wolnego młodzieży poprzez rozwój działalności  Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI”

 

3.000 zł

 

2.

Stowarzyszenie „Kaszubianki”

 

„Kobiety z tradycją ku nowoczesności”

 

3.000 zł

3.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Zachowanie i rozwój specyfiki lokalnej kultury poprzez realizację – „Kaszubskie śpiewy przy ognisku”

 

2.500 zł

4.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Kaszubski Dzień Rodziny na sportowo”

 

3.000 zł

5.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich KLEKOWIONCZI

„Kaszubska kultura – kuchnia, zwyczaje i tradycja – to piękno naszego regionu”

 

4.500 zł

6.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno

„Noc Świętojańska połączona z otwarciem Sali Wiejskiej w Sikorzynie”

3.000 zł

7.

Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego

 

„Plener malarski „STĘŻYCKI PLENER”

 

3.000 zł

8.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigi bryczkami oraz Wielka parada pojazdów konnych i samochodów retro”

 

6.000 zł

9.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„V Towarzyskie Spotkanie Jeździeckie – Mistrzostwa Kaszub w skokach oraz Zrywka sportowa drewna”

 

7.000 zł

10.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

XIV Majówka z generałem Józefem Wybickim

3.000 zł

 

11.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

„Promowanie kultury kaszubskiej i jej tradycji poprzez zakup tradycyjnych strojów kaszubskich”

 

3.000 zł

 

12.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

„Spotkanie Mikołajów na Kiermaszu Bożonarodzeniowym”

 

2.500 zł

 

13.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

VII Parada Konnych Wozów Strażackich

 

3.000 zł

2. Obszar - „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

  1.  

Stowarzyszenie Wrotkarskie GDAŃSKIE LWY

Warsztaty wrotkarskie

1.000 zł

  1.  

Klub Sportowy RADUNIA

„Działalność w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział drużyny Klubu Sportowego RADUNIA w rozgrywkach III ligi”

 

 

118.000 zł

  1.  

Gminny Klub Sportowy „Wieżyca2011” Stężyca

„Działalność klubu sportowego”

60.000 zł

 

 

4.

Klub Sportowy ORZEŁ

„Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn Klubu Sportowego ORZEŁ w Gołubiu w 2019 r.””

 

 

20.000 zł

5.

Polski Związek Niewidomych

„Rekreacja na sportowo  - Powitanie lata 2019”

 

1.000 zł

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Obszar 2. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

  1.  

Uczniowski Klub Sportowy RADUNIA

„Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Akademii Futbolu – Wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w latach 2019 - 2023”

 

- w roku 2019 – 550.000 zł

- w roku 2020 – 550.000 zł,

- w roku 2021 – 550.000 zł,

- w roku 2022 – 550.000 zł,

- w roku 2023 – 550.000 zł.

Łączna kwota w latach 2019 – 2023 – 2.750.000 zł.

 

Tagi

GALERIA