wróć

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9  listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018, poz. 2247). W związku z powyższym limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

 

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

W związku z tym  hodowcy bydła  do wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup oleju napędowego, ale też dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. Wobec powyższego należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła za rok 2018 na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny na stronie BIP UG Stężyca (kliknij tutaj, aby wyświetlić).

Tagi