wróć

O ZASŁUŻONYCH DLA NIEPODLEGŁEJ NA KONKURSIE W STĘŻYCY

28 listopada 2018 roku w szkole w Stężycy odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs „Polacy, których poznać warto” poświęcony Józefowi Piłsudskiemu,  Józefowi Hallerowi i Antoniemu Abrahamowi. Patronat nad nim objął Wójt Gminy Stężyca. Wybór bohaterów związany był z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

W konkursie w dwóch kategoriach wiekowych wzięło udział 44 uczniów z 11 szkół powiatu kartuskiego i kościerskiego. W jury konkursu zasiedli: Teresa Czajkowska- dyrektor, nauczycielka języka polskiego w liceum w Gdańsku, wykładowca Uniwersytetu III Wieku, Piotr Szubarczyk- historyk, pracownik biura edukacji narodowej IPN w Gdańsku, dr Krzysztof Jażdżewski- dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie oraz Józef Błaszkowski- historyk, publicysta, wieloletni dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Jurorzy zgodnie podkreślali wysoki poziom wiedzy uczestników oraz ich dojrzałe, ujmujące refleksje dotyczące Zasłużonych dla Niepodległej i polskiego patriotyzmu.

Po przeprowadzeniu części pisemnej i ustnej kolejne miejsca zajęli:

w kategorii klas IV-VI

  1. Natalia Brzozowska z ZKiW w Szymbarku
  2. Monika Wenta ze SP w Gowidlinie
  3. Wiktor Kulas ze SP w Węsiorach
  4. Amelia Szulist z ZKiW w Szymbarku
  5. Maciej Massowa ze SP w Gowidlinie

w kategorii klas VII-VIII i III gimnazjum

  1. Oktawia Bronk z ZKiW w Gołubiu
  2. Dominik Cybula z ZKiW w Klukowej Hucie
  3. Paweł Hinca ze SP w Podjazdach
  4. Michał Jereczek z ZS w Sulęczynie
  5. Kornelia Reszka z ZKiW w Szymbarku

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe upominki ufundowane przez Wójta Gminy Stężyca.

XVIII Konkurs „Polacy, których poznać warto” był wielkim wydarzeniem i niezwykłym przeżyciem zarówno dla uczestników, gości jak i organizatorów. Optymizmem napawa fakt, że młodzi Polacy pragną zdobywać wiedzę o przeszłości swojego kraju, ważnych wydarzeniach z dziejów narodu, a w ten sposób kształtują obraz przyszłego pokolenia, w którego rękach spoczywają losy naszej Ojczyzny.

Tagi

GALERIA