wróć

WAŻNE ZMIANA! - Wnioski o przyznanie pomocy suszowej rolnikom w 2018 r.

W dniu 25.09.2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy oraz  co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni na powierzchni występowania tej uprawy można składać w terminie do 31.10.2018 r.

Stawka pomocy wynosi:

  • 1000 zł za 1 ha powierzchni uprawy na której wystąpiła strata w wysokości co najmniej 70% danej uprawy,
  • 500 zł za 1 ha powierzchni uprawy na której wystąpiła strata w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Jednocześnie informujemy o możliwości odbioru protokołów suszowych.

Tagi