wróć

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

45 młodych mieszkańców Gminy Stężyca otrzymało stypendia Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w nauce za rok 2017/2018.

Młodzi, zdolni i pracowici uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce                        i zamieszkują na terenie gminy Stężyca, są nagradzani przez Wójta Gminy. Stypendia mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie oraz jednocześnie mają być swego rodzaju wyróżnieniem dla najlepszych.

Aby uzyskać stypendium należy spełnić określone kryteria przyznawania stypendium:
1) absolwent szkoły gimnazjalnej ze średnią ocen co najmniej – 5,25 i co najmniej  dobrą oceną z zachowania,

2) uczeń i absolwent szkoły ponadgimnazjalnej z co najmniej dobrą oceną z zachowania                    i osiągnął średnią ocen co najmniej - 4,75 za ostatni rok nauki,

3) student i  absolwent studiów stacjonarnych - osiągnął średnią ocen co najmniej - 4,45 za ostatni rok nauki.

 

Stypendium otrzymali:

- ABSOLWENCI GIMNAZJUM - 13 uczniów

- UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  - 21 uczniów

- ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - 6 uczniów

- STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH - 2 studentów

- ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH - 3 studentów

Tagi