wróć
Wybrany okres:

PUBLIKACJA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U Z 2018 r. POZ. 450 z poźn.zm.)

Wtorek, 18 września 2018 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę o treści: Jednostka ogłaszająca: WÓJT GMINY STĘŻYCA Data obowiązywania: od 18.09.2018 r do 25.09.2018 (PUBLIK

Szkoła Językowa przeprowadza nabór chętnych na naukę języka angielskiego w Stężycy.

Szkoła Językowa przeprowadza nabór chętnych na naukę języka angielskiego w Stężycy. Piątek, 14 września 2018 Kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Proponujemy kontynuację ubiegłorocznych kursów oraz tworzymy zupełnie nowe grupy. Zapisy od 17 września, codziennie od poniedziałku do piątku w Szkole Podstawowej w Stężycy w godzinach od godziny 15 do 18 w sali 108(I piętro) Koszt

Trzy bezpłatne szkolenia w kartuskim ZUS

Czwartek, 13 września 2018 Inspektorat ZUS w Kartuzach organizuje 19 września 2018 r. trzy bezpłatne szkolenia. Wszystkie odbędą się w siedzibie Inspektoratu przy ul. F. Ceynowy 5.

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Wtorek, 11 września 2018 Wójt Gminy Stężyca ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Program „Czyste Powietrze.”

Program „Czyste Powietrze.” Środa, 12 września 2018 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od września 2018 rozpoczyna wdrażanie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze.” Od 04.09.2018r. do 10.10.2018r. prowadzone będą spotkania informacyjne dla mieszkańców województwa pomorskiego. Specjaliści Funduszu odwiedzą każdą gminę i w przystępny sposób przybliżą założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Awanse nauczycieli z gminy Stężyca

Awanse nauczycieli z gminy Stężyca Poniedziałek, 10 września 2018 12 nauczycieli pracujących w szkołach Gminy Stężyca odebrało awanse zawodowe. Dziewięciu pedagogom Wójt Gminy, Tomasz Brzoskowski wręczył akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego i troje otrzymało stopień nauczyciela dyplomowanego.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH Czwartek, 6 września 2018 45 młodych mieszkańców Gminy Stężyca otrzymało stypendia Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w nauce za rok 2017/2018. Młodzi, zdolni i pracowici uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce             

ZUS przypomina o zaświadczeniach do renty rodzinnej

ZUS przypomina o zaświadczeniach do renty rodzinnej Środa, 5 września 2018 renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń.

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Poniedziałek, 3 września 2018 Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1, pkt 1 i ust. 3 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Poniedziałek, 3 września 2018 Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Gminie Stężyca przyznano dofinansowanie na realizację działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Gminie Stężyca przyznano dofinansowanie na realizację działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Piątek, 31 sierpnia 2018 Gminie Stężyca przyznano dofinansowanie na realizację zadania obejmującego przygotowanie  i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczeg

Zwykły - Niezwykły Senior

Zwykły - Niezwykły Senior Piątek, 31 sierpnia 2018 W środę 29 sierpnia, w Urzędzie Gminy Stężyca odbyła się uroczystość wręczenia nagrody w konkursie „Pomorskie dla Seniora" w kategorii „Zwykły-Niezwykły Senior" z powiatu kartuskiego. Nagrodę w tej kategorii otrzymała Pani Maria Birr. Pani Maria od 2008 roku

Dożynki Gminne w Klukowej Hucie

Dożynki Gminne w Klukowej Hucie Wtorek, 21 sierpnia 2018 W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku rolnicy z Gminy Stężyca podziękowali za tegoroczne zbiory podczas mszy świętej dziękczynnej w kościele parafialnym w Klukowej Hucie. Po jej zakończeniu wszyscy zebrani udali się barwnym korowodem na boisko sportowe, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczy

GALERIA