wróć

Gmina Stężyca uznana za Gminę wdrażającą prawidłowo konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Gmina Stężyca od 2017 r. bierze udział w projekcie "Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami". Przez prawie dwa lata na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundacje : Eudajmonia i im.Helen Keller z udziałem Pełnomocnika Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych analizowały i monitorowały  różne obszary naszej Gminy pod kątem przestrzegania praw osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im  podstawowych praw i wolności: dokumenty strategiczne, działalność instytucji publicznych, usługi lokalne, warunki życia, ochronę socjalną, dostępność, mobilność, rynek pracy, udział w życiu politycznym i publicznym, edukację,  oraz równość wobec prawa i korzystanie z pełni praw.

            Miło nam ogłosić, że  Gmina Stężyca została uznana w raporcie ostatecznym za Gminę wdrażającą prawidłowo konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz realizującą działania wychodzące poza obligatoryjne zadania jednostek samorządowych. W dalszym ciągu chcemy kompleksowo działać w tym obszarze oraz podejmować dalsze inicjatywy, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Tagi