wróć

Kondolencje

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Pawła Adamowicza
długoletniego Prezydenta Miasta Gdańsk
Łączymy się w żalu z Najbliższą Rodziną, Przyjaciółmi
i Pracownikami Urzędu Miasta Gdańsk.
W imieniu Samorządu Gminy Stężyca

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Literski

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

Tagi