wróć

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem
jaki można dać dziecku jest wykształcenie"

                                                                               (Arystoteles)

Szanowne Dyrekcje Zespołów Kształcenia i Wychowania w Gminie Stężyca,
Nauczyciele, Pracownicy Administracji

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
święta wszystkich pracowników oświaty,
składam najserdeczniejsze podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę,
za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodego pokolenia.

Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, emerytom,
życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej,
satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej i niezmiernie ważnej pracy, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku,


Tomasz Brzoskowski                                                                              Stefan Literski
Wójt Gminy Stężyca                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Tagi