Przejdź do stopki

Zakup łodzi żaglowych w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Treść

Dnia 8 października 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę dotyczącą rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szalki Kajakowe – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” o zadanie polegające na zakupie łodzi żaglowych na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” zaplanowano zakup 10 szt. łodzi żaglowych, w tym 4 szt. dla Partnera Gminy Kartuzy, 3 szt. dla Partnera - Gminy Żukowo oraz 3 szt. dla Lidera - Gminy Stężyca.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni.

Całkowita wartość projektu: 8 300 036,33 PLN

Kwota dofinansowania UE: 6 735 034,37 PLN