Przejdź do stopki

Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016

Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016

Treść

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Czyste powietrze Pomorza” przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016”.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzyma dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 68.200 zł. Ponadto gmina na realizację zadania potencjalnym beneficjentom udzieli również dotacji w kwocie 15.205,18  zł.

W wyniku tych działań wymienionych zostanie 17 pieców zasilanego biomasą – pelletem w 17 budynkach. Zamontowane zostaną dwie pompy ciepła oraz przeprowadzony zostanie montaż instalacji solarnych w 2 budynkach.