wróć

Kolejne granty na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga” dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Gmina Stężyca pozyskała kolejne granty w wysokości :

 a)  37,7000 zł na dodatki do wynagrodzeń  dla pracowników  Domu Pomocy Społecznej
w Stężycy wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami., w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Łączna kwota grantu z tego działania wynosi :  94.250,00 zł

b)  8.750,00 zł na zapewnienie kosztów noclegów i wyżywienia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stężycy poza miejscem zamieszkania.

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. –  pn. „Pomorskie pomaga”.

Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 pracowników domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę w szczególności osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością i przewlekle chorym. Adresatem wsparcia w Gminie Stężyca jest Dom Pomocy Społecznej w Stężycy, który w ramach projektu otrzyma wsparcie dla 13 pracowników obciążonych ogromnym ryzykiem zachorowania na koronawirusa.

Efektem projektu będzie łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzenia w postaci nagród dla pracowników Domu Pomocy społecznej w Stężycy.

Tagi