Przejdź do stopki

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA – 2020

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy w związku z przystąpieniem przez Gminę Stężyca do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Gmina Stężyca jest realizatorem programu w zakresie:
świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w zakresie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Stężyca do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stężycy, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, tel. 58 882-89-57, email: gops@gminastezyca.pl oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020 wraz z załącznikami:
– orzeczeniem o niepełnosprawności,
– wypełnioną przez lekarza /pielęgniarkę kartą oceny stanu – zał nr 7.

Druki do pobrania na stronie www.gminastezyca.pl

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2020 upływa z dniem 6 listopada 2020 r.