Wiadomości

Piątek, 10 stycznia 2020

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA

DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU

 

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2020 rok

 

260.000 zł

Ilość złożonych ofert

26

 

 

Obszar

Ilość złożonych ofert

Ilość ofert, na które przyznano dotację

Ogólna kwota przyznanych dotacji w danym obszarze

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

16

15

40.000 zł

2. „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

8

6

209.500 zł

3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

2

2

 

10.000 zł

RAZEM

26

23

259.500 zł

 

 Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1. Obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie- przeznaczone środki 40.000 zł

 

 

1.

Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI

„Rozwijanie kompetencji

kulturowych i artystycznych  młodzieży z Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI”

 

3.000 zł

 

2.

Stowarzyszenie „Kaszubianki”

 

„Kobiety z tradycją ku nowoczesności”

 

4.000 zł

3.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Kaszubski Dzień Rodziny na sportowo”

 

3.000 zł

4.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich KLEKOWIONCZI

„Tradycyjna kuchnia Kaszub i zwiedzanie Szwajcarii Kaszubskiej”

 

4.000 zł

5.

Fundacja Izba Regionalna w Zgorzałem

„Powrót do korzeni”

1.000 zł

6.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigi bryczkami oraz Wielka parada pojazdów konnych i samochodów retro”

 

3.500 zł

7.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„VI Towarzyskie Spotkanie Jeździeckie – Mistrzostwa Kaszub w skokach oraz Zrywka sportowa drewna”

 

2.500 zł

8.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

„Udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja”

 

2.500 zł

9.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„Organizacja Hubertusa – święta jeźdźców i sympatyków koni i jeździectwa”

 

2.000 zł

10.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

XV Majówka z generałem Józefem Wybickim

1.500 zł

 

11.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

„Promowanie kultury kaszubskiej i jej tradycji poprzez zakup tradycyjnych strojów kaszubskich”

 

2.000 zł

 

12.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

„Jubileusz 40-lecia oddziału ZKP w Stężycy”

 

5.000 zł

 

13.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

„Spotkanie Mikołajów na Kiermaszu Bożonarodzeniowym”

 

1.500 zł

 

14.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

VIII Parada Konnych Wozów Strażackich

 

3.000 zł

15.

Stowarzyszenie Warownia Pirsneńska

„Śladami historii Pierszczewa”

1.500 zł

16.

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne NDM

„Klocki i zabytki: kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy – Warsztaty zabytkowej Architektury sakralnej Gminy Stężyca dla dzieci”

 

Nie przyznano dotacji

Suma przyznanych środków – 40.000  zł

2. Obszar - „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” – przeznaczone środki 210.000 zł

  1. 1.         

Stowarzyszenie Wrotkarskie GDAŃSKIE LWY

Warsztaty wrotkarskie

1.000 zł

  1. 2.         

Klub Sportowy RADUNIA

„Udział drużyny RADUNII Stężyca w rozgrywkach piłkarskich III ligi piłki nożnej oraz rozgrywkach wojewódzkich A-klasy””

 

 

130.000 zł

  1. 3.         

Gminny Klub Sportowy „Wieżyca2011” Stężyca

„Działalność klubu sportowego”

60.000 zł

 

 

4.

Klub Sportowy ORZEŁ

„Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn Klubu Sportowego ORZEŁ Gołubie w 2020”

 

 

15.000 zł

5.

Polski Związek Niewidomych

„Rekreacja na sportowo  - Powitanie lata 2020”

 

1.000 zł

6.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sikorzynie

„Zajęcia z gimnastyki ruchowej oraz Nordic Walking dla kobiet z Sołectwa Sikorzyno”

 

2.500 zł

7.

Klub Sportowy Gokken

„Szkolenie dzieci i młodzieży w Karate”

Nie przyznano dotacji

 

Stowarzyszenie Warownia Pirsneńska

„Szlaki rowerowe w gminie Stężyca – czytelne oznakowanie”

Nie przyznano dotacji

Suma przyznanych środków – 209.500 zł

Obszar 3 – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

  1. 1.         

Kaszubska Fundacja Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”

„Podaruj trochę słońca” – „Wspieranie działań związanych z zapobieganiem patologii społecznych oraz działania wspomagające osoby uzależnione. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych bezpłatnych form spędzenia wolnego czasu

 

9.000 zł

  1. 2.         

Fundacja Nie Będziesz Sam

„Stop uzależnieniom”

1.000 zł

Suma przyznanych środków – 10.000 zł