wróć

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały dotyczący określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku.

Projekt uchwały został wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 10 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni, na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca. Uwagi do projektu uchwały można składać w siedzibie Urzędu do 06.05.2019 r.

Tagi