wróć

INFORMACJA

W związku z  napływającymi wnioskami o zmianę  miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego oraz   Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy Stężyca  informuję że teren  gminy posiada 99%  pokrycie    miejscowymi  planami zagospodarowania  przestrzennego.

 Na podstawie sporządzonej  Oceny  aktualności  Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy  Stężyca  oraz oceny aktualności miejscowych planów   zagospodarowania  przestrzennego, ustalono że tereny obecnie  przeznaczone pod zabudowę pokrywają wieloletnie  zapotrzebowanie. Łączna powierzchnia terenów  przeznaczonych na  cele  budowlane  to ok.  1650 ha.

W związku z powyższym  informuję, że  wnioski  o zmianę  planu zagospodarowania  przestrzennego oraz studium  uwarunkowań  będą analizowane   szczegółowo  i tylko w szczególnie  uzasadnionych potrzebach  zostanie   rozważona   możliwość   zmiany.

Jednocześnie  wskazuje  się, że  wszystkie składane  wnioski  powinny zawierać  uzasadnienie.

Tagi