wróć

APEL O CZUJNOŚĆ W CZASIE MROZU

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami powietrza apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby mogące potrzebować pomocy, głównie: bezdomnych, osoby starsze, niepełnosprawne lub będące pod wpływem alkoholu, a także dzieci. Nie możemy być obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni bezpieczeństwo w naszej gminie.

Informacji na temat placówek udzielających pomocy w formie noclegowni lub schroniska, gorącego posiłku czy pomocy rzeczowej dla osób bezdomnych udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy pod nr telefonów (58) 882-89-41,53,54,56 i 57.

O każdej niepokojącej sytuacji należy poinformować policję lub służby ratownicze – tel. 112

Tagi