wróć

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

1.    Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 21 stycznia 2019 r. na okres 21 dni,  na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
2.    Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 2 lat.
3.    Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2019 -  30 dni od  zawarcia umowy, począwszy od 2020 r. -  rocznie do 31 marca każdego roku.
4.    Czynsz może być aktualizowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.

Tagi