wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW

RP.GN.6845.1.2019.KR

WÓJT GMINY  STĘŻYCA

 

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych Dzierżawców:

  1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. na okres 21 dni.
  2. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 1 roku.
  3. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2019 - 30 dni od zawarcia umowy, począwszy od 2020 r. -  rocznie do 31 marca każdego roku.
  4. Czynsz może być waloryzowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta., zmiana stawki czynszu dzierżawnego nie wymaga formy aneksu.
Tagi