wróć

Spotkanie z sołtysami gminy Stężyca

11 stycznia w Urzędzie Gminy Stężyca odbyło się spotkanie podczas którego wójt gminy Tomasz Borzoskowski wraz z przewodniczącym Rady Stefanem Literskim podziękowali ustępującym sołtysom oraz powitali nowych sołtysów, którzy zostali wybrani na kadencję 2019 – 2024.

Należy przypomnieć, iż na początku stycznia br. we wszystkich 18 sołectwach Gminy Stężyca odbyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw dokonali wyboru sołtysów na nową kadencję.

Wybrano 8 nowych sołtysów, a 10 sołtysów wybrano ponownie na kolejna kadencję.

Wójt gminy Tomasz Brzoskowski podziękował ustępującym sołtysom z sołectwa: Borucino pani Elżbiecie Kulwikowskiej, Stężyca pani Halinie Kulwikowskiej, Stężycka Huta panu Romanowi Zarach, Gapowo panu Romanowi Gostkowskiemu, Gołubie panu Andrzejowi Zaborowskiemu, Kamienica Szlachecka pani Teresie Sitterlee i z sołectwa Niesiołowice panu Ryszardowi Bronk za wieloletnią prace społeczną na rzecz swoich sołectw.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej świętej pamięci pani sołtys Stefanii Węsierskiej.

Wszyscy sołtysi odebrali zaświadczenia, gdzie z dniem 11 stycznia 2019 roku obejmują funkcję sołtysa w swoich sołectwach na kadencję 2019 – 2023.

Wykaz sołtysów w poszczególnych sołectwach:

 1. Sołectwo Borucino – pani Marzena Richert
 2. Sołectwo Czaple – pan Wojciech Cyperski
 3. Sołectwo Gapowo – pan Michał Bartelik
 4. Sołectwo Gołubie – pan Michał Rożanowski
 5. Kamienica Szlachecka – pan Jacek Treder
 6. Sołectwo Klukowa Huta – pan Jan Hinca
 7. Sołectwo Łączyno – pani Adela Brzeska
 8. Sołectwo Łosienice – pan Daniel Recław
 9. Sołectwo Niesiołowice – pan Hieronim Więcek
 10. Sołectwo Nowa Wieś – pan Mirosław Jeżewski
 11. Sołectwo Pierszczewo – pan Szymon Mielewczyk
 12. Sołectwo Potuły – pan Jan Zaborowski
 13. Sołectwo Sikorzyno – pani Katarzyna Bączkowska
 14. Sołectwo Stężyca – pani Alicja Damaschke
 15. Sołectwo Stężycka Huta - pan Lesław Wiedemann
 16. Sołectwo Szymbark – pan Marek Blok
 17. Sołectwo Zgorzałe - pan Jerzy Cyman
 18. Sołectwo Żuromino – pan Mirosław Zaborowski
Tagi

GALERIA