Wiadomości

Czwartek, 10 stycznia 2019

Dotacje w wysokości do 90% WYMIANA I INSTALACJA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste powietrze”, realizowany jest przez Ministerstwo Ochrony Środowiska przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Istnieje możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego oraz na instalacje OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne).

Miejsce spotkania:

Czwartek, 24 stycznia 2019r. godz. 17.00 OSP Stężyca

Możesz wykonać inwestycję bez udziału środków własnych!

Fundacja oferuje pomoc mieszkańcom w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, wykonaniu projektów instalacji, przeprowadzeniu audytu energetycznego budynków, odbioru technicznego instalacji, aż po audyt powykonawczy.