wróć

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2019 ROKU

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2019 rok

 

250.000 zł

Ilość złożonych ofert

19

Ilość organizacji, które ubiegały się o dofinansowanie

14

 

 

Obszar

Ilość złożonych ofert

Ilość ofert, na które przyznano dotację

Ogólna kwota przyznanych dotacji w danym obszarze

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie

14

13

46.500 zł

2. „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

5

5

200.000 zł

RAZEM

19

18

246.500 zł

 

 Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1. Obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie- przeznaczone środki 50.000 zł

 

 

1.

Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI

„wzbogacenie oferty alternatywnego spędzenia czasu wolnego młodzieży poprzez rozwój działalności  Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI”

 

3.000 zł

 

2.

Stowarzyszenie „Kaszubianki”

 

„Kobiety z tradycją ku nowoczesności”

 

3.000 zł

3.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Zachowanie i rozwój specyfiki lokalnej kultury poprzez realizację – „Kaszubskie śpiewy przy ognisku”

 

2.500 zł

4.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Kaszubski Dzień Rodziny na sportowo”

 

3.000 zł

5.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich KLEKOWIONCZI

„Kaszubska kultura – kuchnia, zwyczaje i tradycja – to piękno naszego regionu”

 

4.500 zł

6.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno

„Noc Świetojańska połączona z otwarciem Sali Wiejskiej w Sikorzynie”

3.000 zł

7.

Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego

 

„Plener malarski „STĘŻYCKI PLENER”

 

3.000 zł

8.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigi bryczkami oraz Wielka parada pojazdów konnych i samochodów retro”

 

6.000 zł

9.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„V Towarzyskie Spotkanie Jeździeckie – Mistrzostwa Kaszub w skokach oraz Zrywka sportowa drewna”

 

7.000 zł

10.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

XIV Majówka z generałem Józefem Wybickim

3.000 zł

 

11.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

„Promowanie kultury kaszubskiej i jej tradycji poprzez zakup tradycyjnych strojów kaszubskich”

 

3.000 zł

 

12.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

Organizacja wydarzenia kulturalnego poprzez organizację wyjazdu do Lwowa w ramach jesiennych inspiracji kulturą regionalną

 

0,00 zł

 

13.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

„Spotkanie Mikołajów na Kiermaszu Bożonarodzeniowym”

 

2.500 zł

 

14.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

VII Parada Konnych Wozów Strażackich

 

3.000 zł

Suma przyznanych środków – 46.500  zł

2. Obszar - „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” – przeznaczone środki 200.000 zł

1.

Stowarzyszenie Wrotkarskie GDAŃSKIE LWY

Warsztaty wrotkarskie

1.000 zł

2.

Klub Sportowy RADUNIA

„Działalność w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział drużyny Klubu Sportowego RADUNIA w rozgrywkach III ligi”

 

 

118.000 zł

3.

Gminny Klub Sportowy „Wieżyca2011” Stężyca

„Działalność klubu sportowego”

60.000 zł

4.

Klub Sportowy ORZEŁ

„Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn Klubu Sportowego ORZEŁ w Gołubiu w 2019 r.””

 

 

20.000 zł

5.

Polski Związek Niewidomych

„Rekreacja na sportowo  - Powitanie lata 2019”

 

1.000 zł

Suma przyznanych środków – 200.000 zł

Tagi